E-LEARNING

Szkolenia BHP online tzw. e-learning to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą sami dokonać wyboru odnośnie czasu i trybu przyswajania wiedzy, dostosowując go indywidualnie od swoich możliwości. Tematyka i zakres szkolenia obejmuje z ramowe programy szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2014 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie też reguluje formę szkolenia, która w przypadku szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, kadry kierowniczej oraz inżynieryjno-technicznych może być prowadzona w ramach samokształcenia kierowanego (w formie e-learning).

Szkolenia e-learningu kończą się wydaniem zaświadczenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), czyli takie same jak w przypadku szkolenia stacjonarnego. Zaświadczenie w oryginale zostaje wysyłane jest niezwłocznie w formie papierowej na wskazany adres.

ZALETY:
JAK TO DZIAŁA:

Należy wybrać i zamówić szkolenie BHP online oraz wysłać kartę zgłoszeniową. Następnie każdy uczestnik szkolenia BHP przez Internet otrzymuje indywidualny login i hasło wraz z instrukcją dalszego postępowania, szczegóły w INSTRUKCJI

LOGOWANIE DO PLATFORMY

Możesz tylko 3 krotnie zalogować się na platformie wykorzystując otrzymany login i hasło. Login i hasło jest aktywne przez 14 dni od pierwszego logowania, następnie wygasa.

Z naszych usług korzystają:

NORMA-M
UL. WICHROWA 19
38-350 BOBOWA
NIP: 645-218-73-59
tel. 512 332 567
e-mail: biuro@norma-m.pl